Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

ginger-gato
21:57
7894 9e1a 390
Reposted fromeffic effic
ginger-gato
21:56
21:54
2211 270d 390
Reposted fromunco unco viaaura-lunaris aura-lunaris
21:52
7201 2fec 390
Reposted fromakish akish viaaura-lunaris aura-lunaris

February 26 2019

08:46
2775 621d 390
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
ginger-gato
08:46
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaiblameyou iblameyou

October 29 2018

08:59
0734 3529 390

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
ginger-gato
08:57
1426 8b50 390
<3
ginger-gato
08:57
08:54
ginger-gato
08:54
4828 3fea 390
Reposted fromrisky risky viawhiskywithsprite whiskywithsprite
ginger-gato
08:51
ginger-gato
08:50
7085 3d33 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
ginger-gato
08:50
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
ginger-gato
08:50
6876 b7db 390
...

October 04 2018

ginger-gato
12:35
5253 fd3a 390
ginger-gato
12:33
8976 6438 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaprzytulanki przytulanki
ginger-gato
12:32
ginger-gato
12:27
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viaaura-lunaris aura-lunaris

October 02 2018

ginger-gato
12:31
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl