Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

13:33

December 29 2017

ginger-gato
10:30
7056 7ee9 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

December 26 2017

ginger-gato
19:40
12:32

November 23 2017

ginger-gato
13:49
ginger-gato
13:44
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 10 2017

ginger-gato
20:45

November 09 2017

ginger-gato
08:10
7844 f509 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSenyia Senyia
ginger-gato
08:07
5401 ebbc 390
Reposted fromtfu tfu viacoffee coffee

October 18 2017

ginger-gato
19:19
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianebthat nebthat

October 17 2017

ginger-gato
11:39


not all heroes wear capes

October 16 2017

ginger-gato
20:04
ginger-gato
20:01
1199 bbf1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSenyia Senyia
ginger-gato
19:42
1239 3175 390
ginger-gato
19:41
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSecret-Obsession Secret-Obsession
ginger-gato
19:41
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
ginger-gato
19:41

September 19 2017

ginger-gato
09:34
ginger-gato
09:33
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia

August 15 2017

ginger-gato
17:06
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl