Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

ginger-gato
20:45

November 09 2017

ginger-gato
08:10
7844 f509 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSenyia Senyia
ginger-gato
08:07
5401 ebbc 390
Reposted fromtfu tfu viacoffee coffee

October 18 2017

ginger-gato
19:19
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianebthat nebthat

October 17 2017

ginger-gato
11:39


not all heroes wear capes

October 16 2017

ginger-gato
20:04
ginger-gato
20:01
1199 bbf1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSenyia Senyia
ginger-gato
19:42
1239 3175 390
ginger-gato
19:41
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSecret-Obsession Secret-Obsession
ginger-gato
19:41
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
ginger-gato
19:41

September 19 2017

ginger-gato
09:34
ginger-gato
09:33
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia

August 15 2017

ginger-gato
17:06
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł

July 26 2017

ginger-gato
10:26
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 25 2017

ginger-gato
12:14
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viaSenyia Senyia

July 24 2017

ginger-gato
13:09
6159 501e 390
hellowww!
Reposted fromcats cats viaSenyia Senyia

July 21 2017

ginger-gato
11:45
ginger-gato
10:00
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viana-zakrecie na-zakrecie

July 20 2017

ginger-gato
08:52
2957 1287 390
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaaonorinjin aonorinjin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl