Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

ginger-gato
06:15
06:14
ginger-gato
06:13
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

June 09 2017

ginger-gato
13:39
4990 043a 390
Reposted fromoll oll viarudosci rudosci
ginger-gato
13:38
0368 8c00 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalcohoolic alcohoolic
13:37
ginger-gato
13:25
2083 e6b0 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viaro-koko ro-koko
ginger-gato
13:24
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viaSenyia Senyia

June 08 2017

ginger-gato
09:17
7051 94fa 390
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viamajkey majkey

June 07 2017

ginger-gato
10:41
8081 1b19 390
Reposted fromGIFer GIFer viamajkey majkey
ginger-gato
05:26
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viamajkey majkey

June 06 2017

ginger-gato
16:20
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viayippie yippie
ginger-gato
16:09
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
ginger-gato
10:19
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamajkey majkey
ginger-gato
09:58
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialamujer lamujer

May 19 2017

ginger-gato
11:43
3493 c300 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaSenyia Senyia
ginger-gato
11:41
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialamujer lamujer

May 17 2017

ginger-gato
10:52

May 12 2017

11:59
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viainsanedreamer insanedreamer
ginger-gato
09:30
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl