Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

ginger-gato
13:25
2083 e6b0 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viaro-koko ro-koko
ginger-gato
13:24
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viaSenyia Senyia

June 08 2017

ginger-gato
09:17
7051 94fa 390
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viamajkey majkey

June 07 2017

ginger-gato
10:41
8081 1b19 390
Reposted fromGIFer GIFer viamajkey majkey
ginger-gato
05:26
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viamajkey majkey

June 06 2017

ginger-gato
16:20
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viayippie yippie
ginger-gato
16:09
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
ginger-gato
10:19
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamajkey majkey
ginger-gato
09:58
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialamujer lamujer

May 19 2017

ginger-gato
11:43
3493 c300 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaSenyia Senyia
ginger-gato
11:41
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialamujer lamujer

May 17 2017

ginger-gato
10:52

May 12 2017

11:59
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viainsanedreamer insanedreamer
ginger-gato
09:30
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony

May 10 2017

15:29
4376 072b 390

crying-saeyoung:

iguanamouth:

imageimageimageimageimageimageimage

This isn’t mm,,, but I wanted to share this with u all because it made me laugh a Lot

May 07 2017

17:28
5177 b5e8 390

ikwt:

Yasukuni Shine (Yoshiro Ishii)

17:27
0215 a52b 390
ginger-gato
17:25
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
ginger-gato
17:24
17:24
2632 c16c 390

gagarin-smiles-anyway:

Dormition Church of the Optina Monastery, Saint Petersburg (idbronskiy)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl