Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

ginger-gato
09:58
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialamujer lamujer

May 19 2017

ginger-gato
11:43
3493 c300 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaSenyia Senyia
ginger-gato
11:41
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialamujer lamujer

May 17 2017

ginger-gato
10:52

May 12 2017

11:59
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viainsanedreamer insanedreamer
ginger-gato
09:30
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony

May 10 2017

15:29
4376 072b 390

crying-saeyoung:

iguanamouth:

imageimageimageimageimageimageimage

This isn’t mm,,, but I wanted to share this with u all because it made me laugh a Lot

May 07 2017

17:28
5177 b5e8 390

ikwt:

Yasukuni Shine (Yoshiro Ishii)

17:27
0215 a52b 390
ginger-gato
17:25
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
ginger-gato
17:24
17:24
2632 c16c 390

gagarin-smiles-anyway:

Dormition Church of the Optina Monastery, Saint Petersburg (idbronskiy)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary

May 02 2017

ginger-gato
05:03
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSenyia Senyia
05:01
ginger-gato
04:59
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve vianecropixie necropixie
ginger-gato
04:59
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vianecropixie necropixie
ginger-gato
04:58
04:57
4360 5e6c 390

Goals

Reposted frommyry myry viaSenyia Senyia
ginger-gato
04:56
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina vianastypsychotic nastypsychotic
04:55
9649 1d06 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl