Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

ginger-gato
14:06
2113 ba9c 390
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock vianebthat nebthat

February 11 2018

ginger-gato
21:05
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSecret-Obsession Secret-Obsession
ginger-gato
21:04
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
ginger-gato
20:06

February 09 2018

ginger-gato
14:00
ginger-gato
14:00
ginger-gato
13:55
ginger-gato
13:55
7337 bb0c 390
Reposted fromsoviolently soviolently viayippie yippie
ginger-gato
13:48
7751 e0bf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianebthat nebthat
ginger-gato
13:48
8902 3664 390
Reposted fromblackspoon blackspoon vianebthat nebthat
ginger-gato
13:48
ginger-gato
13:47
1748 4d7c 390
Reposted fromupendo upendo vialamujer lamujer
ginger-gato
13:46
2350 ba42 390
Barri Gòtic, Barcelona, Spain

February 03 2018

ginger-gato
13:05
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viabrystol brystol

February 01 2018

18:47
6731 3a8d 390

ultralaser:

thatidomagirl:

ondestol:

Grandma… It’s me, Anastasia!

I hate you all

gandalf wins for dramatically removing his cape to reveal a second cape.

Reposted fromsuperlog superlog viamajkey majkey
ginger-gato
18:45
7195 3675 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianebthat nebthat
ginger-gato
18:45
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum vianebthat nebthat

January 26 2018

ginger-gato
10:01
Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer
10:00
5873 a809 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer
ginger-gato
10:00
2469 f2c3 390
Reposted fromonlyman onlyman vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl