Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

ginger-gato
11:25
5506 bf8c 390
Reposted fromcontigo contigo viarudosci rudosci
ginger-gato
11:24
4534 2f7f 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarudosci rudosci
11:23
4715 4c40 390

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapoppyseed poppyseed
ginger-gato
11:23
4824 1bd5 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSenyia Senyia

May 14 2018

12:08
3771 b8a1 390
ginger-gato
12:07
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
ginger-gato
12:07
Nie zawiodła nigdy mnie, przyjaciółka ma - nerwica.
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianebthat nebthat
ginger-gato
12:04
0910 7e03 390
ginger-gato
12:03
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ginger-gato
12:00
3568 2860 390
Reposted frompampunio pampunio viamisspandora misspandora

May 10 2018

ginger-gato
12:39
nie jestem idealna, przeważnie jak coś sobie planuje to mi nie wychodzi, nie potrafię rozmawiać z ludźmi których nie znam dostatecznie dobrze, wszystkim się przejmuje, nigdy nie mam pieniędzy, nie potrafię szybko myśleć, jestem uparta jak osioł i uwielbiam jak ktoś mnie do czegoś przekonuje, uwielbiam słodycze, nienawidzę monotonii, kocham herbatę, moje pokłady łez wyczerpały się już dawno... 
— ciąg dalszy nastąpi
ginger-gato
12:39
5008 309e 390
Reposted fromuoun uoun viafridaysister fridaysister
ginger-gato
12:37
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
ginger-gato
12:37
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
ginger-gato
12:35
2069 3856 390

May 04 2018

ginger-gato
20:58
Reposted frominzynier inzynier viainsanedreamer insanedreamer
ginger-gato
20:55
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty

May 01 2018

ginger-gato
18:03
3011 8b84 390
Reposted fromtfu tfu viarudosci rudosci

April 20 2018

ginger-gato
09:13
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianebthat nebthat
ginger-gato
09:06
4608 2265 390
Reposted fromipo ipo viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl