Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

ginger-gato
13:55
7031 6b21 390
Morda, kurwo, jeże idą!
ginger-gato
13:52
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus vianastypsychotic nastypsychotic

April 22 2017

ginger-gato
17:47
5723 df94 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora

April 19 2017

ginger-gato
14:42
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0

April 17 2017

10:34
7194 b80e 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

April 16 2017

ginger-gato
18:55
6023 b3e4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabrystol brystol
ginger-gato
18:54
18:53
3893 5f86 390
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
12:05
1637 40c1 390
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viawaco6 waco6

April 13 2017

ginger-gato
17:45
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady via100suns 100suns
17:45
04:35
5039 e471 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialottee lottee
ginger-gato
04:34
ginger-gato
04:33
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty

April 11 2017

ginger-gato
19:12
(x)

Reposted fromlexxie lexxie vianecropixie necropixie
ginger-gato
04:50
5459 f3ab 390
Reposted fromlaters laters viarudosci rudosci
ginger-gato
04:49

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

April 10 2017

ginger-gato
15:53
3147 5053 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
ginger-gato
14:19
6884 8293 390
Reposted fromfascinated fascinated viabrystol brystol
ginger-gato
14:18
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl